Areszt Śledczy Kraków-Podgórze

 

29.01.2011 r. Ks. Stanisław Krad. Dziwisz poświęcił miejsca modlitwy na terenie Aresztu Śledczego Kraków-Podgórze, w którym znajdują się relikwie bł. Męczennika Jerzego Popiełuszki i czczony jest Jezus Nazareński.

„W dniu 29.01.2011 r. Areszt Śledczy w Krakowie Podgórzu miał zaszczyt gościć Jego Eminencję księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Głównym celem wizyty było poświęcenie odnowionej kaplicy Aresztu, w której od niedawna znajdują się relikwie bł. Jerzego Popiełuszki, jak również czczony jest Jezus Nazareński. W ceremonii uczestniczyli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Jerzy Trela, naczelny kapelan więziennictwa ks. dr Paweł Wojtas, proboszcz parafii Św. Józefa w Krakowie Podgórzu ks. Antoni Bednarz, kapelani z małopolskich jednostek penitencjarnych a także funkcjonariusze Aresztu, pełniący w nim posługę duszpasterską ojcowie trynitarze oraz przebywający w jednostce osadzeni. Zaproszeni goście w trakcie spotkania zwracali uwagę na rolę życia duchowego i posługi religijnej w procesie społecznej readaptacji skazanych.
Jego Eminencja zwracając się do uczestniczących w ceremonii skazanych przywołał słowa Jana Pawła II wypowiedziane przez niego w 1991 r. do osadzonych w Zakładzie Karnym w Płocku: „Jesteście skazani ale nie potępieni”. Wspomniał też wizyty Ojca Świętego w innych zakładach karnych, w tym tę najbardziej znaną, która miała miejsce w dniu 27.12.1983 r. w rzymskim więzieniu Rebibbia, kiedy to Jan Paweł II odwiedził swojego niedoszłego zabójcę Mechmeta Ali Agcę i po której mówił: „Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu z całego serca przebaczyłem”. Te słowa wypowiedziane przez księdza kardynała w takim miejscu jak zakład karny, w kaplicy, której patron mówił „Zło dobrem zwyciężaj” dały osadzonym nadzieje na odbudowanie swojego życia po opuszczeniu więziennych murów, nadzieję na to, iż nie wszystko stracone, że wyrządzone przez nich zło i związany z tym pobyt w zakładzie karnym nie przekreślają ich w oczach drugiego człowieka.
Ksiądz kardynał w swoich słowach docenił także trud wkładany w codzienną pracę zarówno przez funkcjonariuszy Aresztu, jak i pełniących w nim posługę religijną ojców z zakonu trynitarzy. Porównał służbę pełnioną przez funkcjonariusza więziennego do służby kapłańskiej, gdyż celem jednej i drugiej jest służba ogółowi ale także praca nad zmianą konkretnego człowieka.
Po uroczystym poświęceniu kaplicy ksiądz kardynał udał się z wizytą duszpasterską do cel mieszkalnych skazanych, których starał się umocnić w kontynuowaniu wysiłków zmierzających do poprawy własnego życia. W każdej z cel nasz szanowny Gość był serdecznie witany przez osadzonych, którzy cały ubiegły tydzień sumiennie przygotowywali się do tej chwili. Wizyta kardynała Dziwisza przyczyniła się do umocnienia przekonania wśród funkcjonariuszy, że ich ciężka praca może przynieść satysfakcję oraz służyć niesieniu dobra”.

 

Oprac.
kpt. Krzysztof Poręba
ppor. Paweł Twaróg

 

Zdjęcia

1.jpg

Adres

ul. Łanowa 1B
30-725 Kraków
tel.: 538 332 138
(12) 653 21 93
(12) 653 21 95

Napisz do nas: trynitarze@trynitarze.pl

Duszpasterstwo powołań
tel.: 501 369 890
powolania@trynitarze.pl

Współpraca naukowa