Rozpoczęcie w naszym Zakonie

Wielkiego Jubileuszu:

17 grudnia 2012 roku cała Rodzina Trynitarska

rozpoczęła obchody Wielkiego Jubileuszu

800-lecia śmierci Założyciela św. Jana de Matha

i 400-lecia śmierci Reformatora,

św. Jana Chrzciciela od Poczęcia NMP


 

We wszystkich krajach miały miejsce uroczystości lokalne. W naszej Wspólnocie otwarcie Roku Jubileuszowego poprzedziło Triduum, które nawiązywało do postaci tych dwóch świętych. O. Andrzej w homiliach starał się ukazać rys historyczny i duchowy Założyciela i Reformatora. O Rafał przedstawił możliwości realizowania charyzmatu wykupieńczego, który nie traci swojej aktualności. W radości świętowania towarzyszyła nam Wspólnota Polsko-Amerykańskiego Seminarium Duchownego śś. Cyryla i Metodego w Krakowie. Obecni byli także wierni, którzy intensywnie uczestniczą w życiu naszej Wspólnoty. Uroczystości zakończyły się w zakonnym refektarzu, gdzie miała miejsce mała wystawa ukazujące dzieło naszych świętych Ojców. Była ona okazją do lepszego poznania historii i teraźniejszości Zakonu Przenajświętszej Trójcy od Wykupu Niewolników.

Centralne uroczystości miały miejsce w Bazylice św. Chryzogona w Rzymie, w której posługuję oo. Trynitarze prowadząc parafię i punkt pomocy dla bezdomnych. Obchodom przewodniczył Kardynał Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregacji Instytutów Życia Zakonnego. W koncelebrze uczestniczyło dwóch biskupów trynitarzy-misjonarzy z Madagaskaru: bp Antonio Scopelliti OSST (Ambatondrazaka) i bp Gustavo Bombín Espino OSST (Tsiroanomandidy); Generał Zakonu o. Jose Narlaly OSST, Generał Mercedariuszy o. Pablo Ordonez i około 100 ojców uczestniczących w głównych uroczystościach. Wśród licznych reprezentacji naszej Rodziny Zakonnej znalazły się m.in. Mniszki Klauzurowe Przenajświętszej Trójcy ze swoją Matką Generalną. Przełożone Generalne gałęzi żeńskich naszego Zakonu (Trynitarki z Walencji, Rzymu, Madrytu, Majorki), ze współsiostrami. Najliczniejszą grupę uczestników stanowili świeccy należący do Trzeciego Zakonu. W słowach skierowanych do uczestników kard. Joao Braz de Aviz stwierdził: Kościół docenia charyzmat Rodziny Trynitarskiej i dziękuje tym wszystkim, którzy go pielęgnują i żyją nim na co dzień dla dobra Wspólnoty Kościoła.


Uroczystości w Krakowie:


 

 

 

Zdjęcia

trindade12.jpg

Adres

ul. Łanowa 1B
30-725 Kraków
tel.: 538 332 138
(12) 653 21 93
(12) 653 21 95

Napisz do nas: trynitarze@trynitarze.pl

Duszpasterstwo powołań
tel.: 501 369 890
powolania@trynitarze.pl

Współpraca naukowa