Przedstawiamy szczegóły kolejnego projektu charytatywnego, jaki wspiera nasza wspólnota. Prosimy o przyłączenie się wszystkich, którym bliski jest los chrześcijan prześladowanych i żyjących w trudnych wojennych warunkach.

Siostry ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Tartus (Syria) obejmują opieką dzieci w wieku 6–15 lat, które znalazły się w tym mieście z rodzinami w wyniku wewnątrzkrajowych przesiedleń spowodowanych wojną trwającą już ponad dekadę. Zakonnice pragną chronić i umocnić chrześcijańską wiarę dzieci, zapewnić im rozwój duchowy, wspomagać ich talenty („Talents” – tak nazwały swój projekt) oraz umożliwić radosne przeżywanie dzieciństwa, na ile to możliwe w tak trudnych okolicznościach. Organizują zatem dla nich różnorodne zajęcia kulturalne, sportowe i edukacyjne, a przede wszystkim dbają o ich katechezę i praktyki religijne.

W okresie od października 2019 do lipca 2020 roku siostry w Tartus pragną zorganizować dla 200 dzieci kursy angielskiego, zajęcia z informatyki, rękodzieła, muzyczne, sportowe, teatralne. Skala przedsięwzięcia: trzy–cztery razy w tygodniu przez cztery godziny. To oczywiście wymaga znacznych nakładów finansowych (wynagrodzenie dla nauczycieli, koszty wynajmu obiektów sportowych, materiałów, posiłków dla dzieci), proszą więc o pomoc ludzi dobrej woli.

Nasza wspólnota zobowiązała się wspomóc materialnie 40 dzieci. Potrzeba na to we wspomnianym okresie 13 000 dolarów (do tej pory udało nam się zebrać 10 450 dolarów). Ufamy, że uda nam się zebrać tę kwotę, pomóc dzielnym syryjskim zakonnicom i wywołać mnóstwo dziecięcych uśmiechów.

Hojnym, wrażliwym ofiarodawcom już dziś z serca dziękujemy!


Numer specjalnego konta naszej wspólnoty przeznaczonego na dzieła miłosierdzia:

24 1240 1444 1111 0010 5914 3528

Dom Zakonny Zakonu Przenajświętszej Trójcy

ul. Łanowa 1, 30-725 Kraków

Tytuł wpłaty: prześladowani chrześcijanie

 

 

 

Zdjęcia

trindade16.jpg

Adres

ul. Łanowa 1B
30-725 Kraków
tel.: 538 332 138
(12) 653 21 93
(12) 653 21 95

Napisz do nas: trynitarze@trynitarze.pl

Duszpasterstwo powołań
tel.: 501 369 890
powolania@trynitarze.pl

Współpraca naukowa