Przedstawiamy szczegóły kolejnego projektu charytatywnego, jaki wspiera nasza wspólnota. Prosimy o przyłączenie się wszystkich, którym bliski jest los chrześcijan prześladowanych i żyjących w trudnych wojennych warunkach.

Siostry ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Tartus (Syria) obejmują opieką dzieci w wieku 6–15 lat, które znalazły się w tym mieście z rodzinami w wyniku wewnątrzkrajowych przesiedleń spowodowanych wojną trwającą już ponad dekadę. Zakonnice pragną chronić i umocnić chrześcijańską wiarę dzieci, zapewnić im rozwój duchowy, wspomagać ich talenty („Talents” – tak nazwały swój projekt) oraz umożliwić radosne przeżywanie dzieciństwa, na ile to możliwe w tak trudnych okolicznościach. Organizują zatem dla nich różnorodne zajęcia kulturalne, sportowe i edukacyjne, a przede wszystkim dbają o ich katechezę i praktyki religijne.

W okresie od października 2019 do lipca 2020 roku siostry w Tartus pragną zorganizować dla 200 dzieci kursy angielskiego, zajęcia z informatyki, rękodzieła, muzyczne, sportowe, teatralne. Skala przedsięwzięcia: trzy–cztery razy w tygodniu przez cztery godziny. To oczywiście wymaga znacznych nakładów finansowych (wynagrodzenie dla nauczycieli, koszty wynajmu obiektów sportowych, materiałów, posiłków dla dzieci), proszą więc o pomoc ludzi dobrej woli.

Nasza wspólnota zobowiązała się wspomóc materialnie 40 dzieci. Potrzeba na to we wspomnianym okresie 13 000 dolarów.


Dzięki ofiarności wielu osób pragnących wyrazić solidarność
z prześladowanymi braćmi w wierze
udało nam się powyższy cel zrealizować.
Bardzo dziękujemy!

 

 

 

Zdjęcia

33.jpg

Adres

ul. Łanowa 1B
30-725 Kraków
tel.: 538 332 138
(12) 653 21 93
(12) 653 21 95

Napisz do nas: trynitarze@trynitarze.pl

Duszpasterstwo powołań
tel.: 501 369 890
powolania@trynitarze.pl

Współpraca naukowa